Strona główna

Witam na mojej stronie poświęconej fenomenalnemu  artyście Joe Satriani.

We wszelkich dziedzinach życia mamy do czynienia z ludźmi o różnych potencjałach.

Także w sztuce istnieją ludzie dający podzielić się na „różne kalibry”.

Jednym z kryteriów podziału artystów może być sposób ich wypowiedzi i tu pojawia się zasadnicza różnica pomiędzy TWORZENIEM nowego, a  ODTWARZANIEM tego co już było.

Joe Satriani należy niewątpliwie TWÓRCÓW.

Z muzyką Joe zetknąłem się w roku 1987.

Nieustannie, od tamtego czasu utwierdza mnie on w tym  przekonaniu swoją sztuką.

Welcome to my website dedicated to the phenomenal artist Joe Satriani.
In all areas of life we are dealing with people with different potential.
Also in Art exist people who we can divided into „various calibers”.
One of the criteria for this division of artists may be the way they are expressed, and there is a fundamental difference between CREATING NEW THINGS and REPRODUCING what exist.


Joe Satriani is undoubtedly the creator.

I came across Joe’s music in 1987.
It has been constantly confirming me with his art since that time.

 

 

Strona główna

Witam na mojej stronie poświęconej fenomenalnemu  artyście Joe Satriani.

We wszelkich dziedzinach życia mamy do czynienia z ludźmi o różnych potencjałach.

Także w sztuce istnieją ludzie dający podzielić się na „różne kalibry”.

Jednym z kryteriów podziału artystów może być sposób ich wypowiedzi i tu pojawia się zasadnicza różnica pomiędzy TWORZENIEM nowego, a  ODTWARZANIEM tego co już było.

Joe Satriani należy niewątpliwie TWÓRCÓW.

Z muzyką Joe zetknąłem się w roku 1987.

Nieustannie, od tamtego czasu utwierdza mnie on w tym  przekonaniu swoją sztuką.

Welcome to my website dedicated to the phenomenal artist Joe Satriani.
In all areas of life we are dealing with people with different potential.
Also in Art exist people who we can divided into „various calibers”.
One of the criteria for this division of artists may be the way they are expressed, and there is a fundamental difference between CREATING NEW THINGS and REPRODUCING what exist.


Joe Satriani is undoubtedly the creator.

I came across Joe’s music in 1987.
It has been constantly confirming me with his art since that time.

 

 

o mnie

z wyboru jestem mężem, ojcem.

czasem fotografuję ( www.foto-mario.com ) jednak mam duszę muzyka,

mario magician of lublin

 

Blog

kontakt

mój e-mail:   info@foto-mario.com